DEATH

Death has, since the beginning of modern ignorance

been subject of this, unfounded and unexplained association, with demons

Yet, it is not her I am found bolting away from

It is not the voices of her many shapes screaming belittling chants in my ear

It isn't her hands down my throat, or her knife carving a hole to rip out my heart

She isn't guilty for my sensory overload and the following numbness

But when the lights went off, she shun the brightest

She looked like peace

Seemed like home

And when she sang to my name,

Her voice was butter

She wiped my tears and promised to be back someday

 

I have been, pushed, torn, beaten, by demons.

Demons synonymous to an existence I praised: Life

But wake up young one, they have gotten you to fear the only escape to your pain"

 

Ou ne, apre w mouri 
Se sa k chemin lavi 
Si w pa pre ou ka fache 
Chak chemin w pran wap grandi
 
 Eva

Yo di pou fè fas ak lanmò fok ou fò

Se yon bagay yo Di ki Ka few pedi nanm

ki Ka few pedi Kò

Yo di lanmò son tiraj o sò Li ka pase pran w kit ou gen rezon kit ou gen tò

Yo di tout lanmò fe moun pase yon lot bò

Pa gen moun ki janm konnen ekzaktement kibò Sel sa k enpotan nan tout sa yo di

se ka nou gen yon sel lavi e li volò

Jwi lavi w nenpot le w kapab paske tout moun aple pou yo vinn mò.

Cathouedrise 

Nap gade

Ti pa

Ti pa

Kè kole

Ak koulè

Lakansyèl

Nwa e blan

Ti mo

Miwa san sans

Koule ak dlo

Dlo nwa

Pawòl

Vi n

Swaf

Nwaye

Nan ou

Se

Bèl Lanmò

Kerven Lebrun-Bysh 

Death is something

I guess I don't know but I do, you know?

Never been through the veil

But I talk through the veil

Cause it's stuck on me

Over my body

I feel it's weight

Constantly

Rendering me as a ghost

Nigger shit

I guess

Weirdo shit maybe?

Social death is death?

What about 'I'm gay'

Is that social death? Interpreting words does that come from death?

The game of

Making knowledge is that a deadly affair?

If I say I lost and found a new way

Does anyone care?

Noah

Demolisè 

Zoukoutoup zoukoutap 

Machin lavi m ap apante mòn fristrasyon sou move levye

Motè a ap toufe li bwè lwil desepsyon

Lap gwonde kou loray

Men li paka tire monte

Mannèv sou mannèv 

Anyen pa mache

Kloutoup kloutap lap fè rezistans

Kawotchou esperans mw ap griji

Yo pa sispann pouse lafimen

Karès alsfat parazit manjel bout pa bout

Fren lespwa 4×4 mwen ap kenbe

Map kontinye fè rezistans

Chofè sa pa konnenm byen

Li pa konnen kijan poul fèm mache

Byen dous, byen swa...

Mannèv sou mannèv 

Anyen pa mache

Motè m kontinye kapote

Radyatè lafwa m ap limen dife

Li ap rann dlo san rete

Pou yon minit, pou yon segonn

Bèl souvni anvayi m

Mw sonje lè w te chofè m

Nou monte pik siksè nan yon bat je

Mòn echèk ak mizè se te jwèt

Se te bèl epòk ak kawotchou tou teren 

Tout peyi te pre, anyen pat fè n pè

Kit tan lapli kit tan solèy 

Dayè pou nou pat gen move wout

Motè m pa janm fatige avè w

Chimen simetyè pran w nan menm

Depi jou a ba direksyon m kase

Pyès mekanisyen paka ranjel byen

M sou setyèm chofè kap pran chans li

Sis fwa deja li rekase ankò 

Fwa sa li, m pa anvi rekòmanse ankò

M pa anvi pran chalè soudi

Ak kout mato pete fyèl tout kalite bòs

Plis ankò m pa anvi retounen si pa ou ki chofè m 

M fatige fè rezistans

Kawotchou m pran dife

Fren lespwa m pete kou mayi nan dife

Chofè m sove kite m

Li pat premye ki fè sa menm semantè li se ap dènye

Kòm lage... Epi m ap degringole a tout boulin

M pa konn kote map bout ni kilè...

Sèl sa m konnen kèm te kontan

Epi fènwa fènwa toupatou...

 

Lè m konsyan m santim sal

Figi m make a demoli

Epi m santi kout mato demolisè

Nan tout zo kòt mwen

Yo ap depatcha m pyès pa pyès

Dan biren k ap leve po m nan yon ritmik banda anraje

Kout rach kap mete pòt mw atè

M santi chak kout mato

Chak dan biren

Chak kout rach

Chak kout pens kap dekablem

Se yon senfoni ki ap mennenm kote m te swete a

Se kannòt ki finalman ap pote ale 

Ale vin jwenn ou 

Kote w ye a

Lòt bò rivyè a

M fèmen je m epi m kite yo mennenm

Lòt bò rivyè a kote wap tann mwen ti chofè... 

​AL2

Death bed

 

Whose bed is that? I think I know

Its owner is quite sad though

It really is a tale of woe

I watch her frown, I cry hello


 

She gives her bed a shake

And sobs until the tears make

The only other sound’s the break

Of distant waves and birds awake

 

She rises from her bitter bed

With thoughts of sadness in her head

She idolizes being dead

Facing the day with never ending dread

 

Mami Chula  

Peyi San Chapo

 

M rele l

Li pa reponn

M rele l li pa reponn

Men valiz mwen pare

Tout mwen pare

 

Mant Ketli di m twò cho

M rantre valiz la

 

M vire gade

 

Men l nan papòt la

 

M pa prale

M vle met chapo

 

Petèt demen

M a sou fè voyaj

 

Koko Kreyol